Working..

Đăng ký Push88.Com

I. Cú Pháp Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Qua Email hoặc Facebook truy cập Link: https://api.push88.com/user/dang-ky.html
* Chú ý: Số điện thoại và tên đăng nhập đã đăng ký trên https://api.push88.com/ . Mỗi số điện thoại chỉ đăng ký được một tài khoản duy nhất.

Hướng dẫn

Câu hỏi thường gặp